Motty

Motty

Effektiv rente fra 14,15%, kr 100 000 o/5 år blir totalt kr 137 120.

Søk her

Bruksvilkår

Ved å bruke nettstedet “Små-lån.no” (heretter referert til som “Små-lån.no”“vi”“oss”“våre” eller “Små-lån.no’s”), må du godta reglene nedenfor. Vennligst ikke bruk “Små-lån.no”” hvis du ikke aksepterer reglene. “Vi” kan endre reglene når som helst, men vi vil gjøre vårt beste for å holde brukerne informert. Du bør likevel lese reglene ofte når du bruker “Små-lån.no”. Du er også bundet til disse reglene etter at endringer er gjort når du bruker “Små-lån.no”.

“Små-lån.no” innsamler data om billån og andre typer lån. I tillegg kan du søke om disse lånene, dette gjøres ved at du viderestilles direkte til finansinstutisjonens søknadsside via  “Små-lån.no”“Små-lån.no” gjør det på denne måten enklere å se flere lånemuligheter, og enklere å finne frem til lånesøknadene hos utlåner. Det er dermed ikke “Små-lån.no” som låner ut penger.

All informasjon på sidene på “Små-lån.no” har blitt gitt i god tro og informasjonen er innsamlet og gjengitt så godt som “vi” kan. Til tross for disse fakta kan “Små-lån.no” ikke garantere for innholdets nøyaktighet. “Små-lån.no” avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av informasjonen som holdes på disse sidene.

“Våre” tjenester blir forklart og levert til brukerne så godt som “vi” kan, men kan noen ganger oppstår feil. “Små-lån.no” avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av “våre” tjenester.

All personlig informasjon som gis til “Små-lån.no” er oppbevart sikkert og vil aldri bli solgt, lånt ut eller videresendt til en tredjepart med hensikt. Til tross for disse fakta kan “Små-lån.no” ikke garantere at personopplysninger ikke kan innhentes av en tredjepart ved tyveri eller andre lignende måter. “Små-lån.no” avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av tyveri av personlig informasjon av en tredjepart.

Hva som kreves for å låne

Når du er ute etter et lån, er det en del krav som må oppfylles, men dette praktiseres ulikt fra bank til bank. Du må typisk ha en viss alder (ihvertfall myndig),minimum inntekt og ingen betalingsanmerkninger. De aller fleste banker vil vurdere deg etter en kredittscore. Det er fremdeles også her mulig å få forbrukslån på dagen uten kredittsjekk, men dette gjelder typisk mindre beløp, og det vil fremdeles foretas en generell kredittsjekk for å se om du har noen form for anmerkninger. Krav til inntekt Mange banker har krav til inntekt og fast jobb. Da er det gjerne et … Les mer

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!