Motty

Motty

Effektiv rente fra 14,15%, kr 100 000 o/5 år blir totalt kr 137 120.

Søk her

Hva som kreves for å låne

Når du er ute etter et lån, er det en del krav som må oppfylles, men dette praktiseres ulikt fra bank til bank. Du må typisk ha en viss alder (ihvertfall myndig),minimum inntekt og ingen betalingsanmerkninger. De aller fleste banker vil vurdere deg etter en kredittscore.

Det er fremdeles også her mulig å få forbrukslån på dagen uten kredittsjekk, men dette gjelder typisk mindre beløp, og det vil fremdeles foretas en generell kredittsjekk for å se om du har noen form for anmerkninger.

Krav til inntekt

Mange banker har krav til inntekt og fast jobb. Da er det gjerne et minimumskrav til brutto årsinntekt, men her skal du huske alt av inntekt teller inn – også deltidsarbeid. Vi ser aldri noen kan til fulltidsarbeid, men heller hvor mye du må tjene per år, for å oppfylle kravet til inntekt.

Bankene vil ofte be om lønnsslipp for å se hva du har tjent inntil nå i år, og hva du har tjent de siste tre månedene. Noen ganger vil banken også be om linginstalelnne for siste år eller flere år.

Krav til gjeldsbyrde

Hvor mye du har i gjeld fra før har mye å si. Dette er myndighetskrav, men vil også telle inn i totalvurderingen av banken. Her er regelen, at jo mindre lån du har fra før jo bedre er det for deg, fordi det øker sannsynligheten for å få et lån til lavest mulig rente.

Som et minimum må du oppfylle myndighetskravene til gjeldsbyrde, men banken kan ha enda strengere krav internt, men på den andre siden har banken også et visst handlingsrom og kan låne ut selv om du har mer i gjeld enn anbefalt. Dette vil være basert på hvilken type lån og en individuell vurdering av risiko.

Myndighetskrav

Som nevnt er det flere krav fra myndighetene, som står i utlånsforskriften, og hvor bankene har et visst handlingsrom, men ikke for mye. Med handlingsrom menes, at banken kan fravike fra reglene i et fåtall prosent av sakene.

Ellers, gjelder at du ikke kan låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Her er viktig å bemerke, at dette gjelder alle lån du eventuelt har. Videre skal du kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng og du kan heller ikke ha et usikret lån i lengre enn fem år av gangen. Mange 5-tall her, men dette er faktisk reglene.

Noen siste ord

Bankene er ulike krav, og selv om du kanskje ikke oppfyller kravene ved en bank, er det ofte du kan søke hos en annen i stedet for. Du kan også ta kontakt med banken for å sjekke om du oppfyller kravene, selv om det pleier å stå ganske tydelig markert både på nettsidene og andre steder.

Uansett hvor du låner, er det viktig å se på renten, og spesielt den effektive renten, fordi denne har alt å si for hvor dyrt (eller billig) lånet ditt vil bli.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!